Close

Notifications

Videos

MPSC Geography | Pravin Kotkar Sir

(TOTAL 1 VIDEOS)
MPSC Geography | Lecture 1 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 1 | Pravin Kotkar

Conducted On:

14th Jun 08:00 AM

MPSC Polity 2023

(TOTAL 1 VIDEOS)
MPSC Polity | L1 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L1 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

1st Jul 01:00 PM

Buy Package

MPSC History 2023 | Nirav Da

(TOTAL 1 VIDEOS)
MPSC History | L1 | Nirav Da
MPSC History | L1 | Nirav Da

Conducted On:

13th Jul 05:00 PM
No ongoing videos at this moment!
No upcoming videos is scheduled!

MPSC Geography | Pravin Kotkar Sir

(TOTAL 22 VIDEOS)
MPSC Geography | Lecture 23 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 23 | Pravin Kotkar

Conducted On:

1st Aug 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 22 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 22 | Pravin Kotkar

Conducted On:

29th Jul 02:00 PM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 21 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 21 | Pravin Kotkar

Conducted On:

29th Jul 10:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 20 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 20 | Pravin Kotkar

Conducted On:

29th Jul 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 19 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 19 | Pravin Kotkar

Conducted On:

28th Jul 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 18 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 18 | Pravin Kotkar

Conducted On:

27th Jul 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 17 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 17 | Pravin Kotkar

Conducted On:

23rd Jul 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 16 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 16 | Pravin Kotkar

Conducted On:

20th Jul 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 15 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 15 | Pravin Kotkar

Conducted On:

30th Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 14 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 14 | Pravin Kotkar

Conducted On:

29th Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 13 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 13 | Pravin Kotkar

Conducted On:

28th Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 12 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 12 | Pravin Kotkar

Conducted On:

27th Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 11 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 11 | Pravin Kotkar

Conducted On:

26th Jun 11:53 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 10 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 10 | Pravin Kotkar

Conducted On:

26th Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 9 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 9 | Pravin Kotkar

Conducted On:

25th Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 8 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 8 | Pravin Kotkar

Conducted On:

22nd Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 7 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 7 | Pravin Kotkar

Conducted On:

21st Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 6 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 6 | Pravin Kotkar

Conducted On:

20th Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 5 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 5 | Pravin Kotkar

Conducted On:

18th Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 4 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 4 | Pravin Kotkar

Conducted On:

17th Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 3 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 3 | Pravin Kotkar

Conducted On:

16th Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Geography | Lecture 2 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 2 | Pravin Kotkar

Conducted On:

15th Jun 08:00 AM

Buy Package

MPSC Polity 2023

(TOTAL 20 VIDEOS)
MPSC Polity | L19 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L19 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

8th Sep 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L18 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L18 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

7th Sep 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L17 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L17 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

27th Aug 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L16 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L16 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

26th Aug 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L15 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L15 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

23rd Aug 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L14 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L14 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

9th Aug 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L13 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L13 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

8th Aug 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L12 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L12 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

7th Aug 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L11 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L11 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

5th Aug 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L10 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L10 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

2nd Aug 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L9 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L9 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

30th Jul 03:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L8 Part B | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L8 Part B | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

22nd Jul 03:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L8 Part A | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L8 Part A | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

22nd Jul 02:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L7 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L7 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

18th Jul 02:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L6 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L6 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

16th Jul 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L5 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L5 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

14th Jul 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L4 Part II | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L4 Part II | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

8th Jul 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L4 Part I | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L4 Part I | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

8th Jul 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L3 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L3 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

3rd Jul 01:00 PM

Buy Package

MPSC Polity | L2 | Akshay Bhagat Sir
MPSC Polity | L2 | Akshay Bhagat Sir

Conducted On:

2nd Jul 01:00 PM

Buy Package

MPSC History 2023 | Nirav Da

(TOTAL 18 VIDEOS)
MPSC History | L19 | Nirav Da
MPSC History | L19 | Nirav Da

Conducted On:

2nd Sep 01:00 PM

Buy Package

MPSC History | L18 | Nirav Da
MPSC History | L18 | Nirav Da

Conducted On:

1st Sep 01:00 PM

Buy Package

MPSC History | L17 | Nirav Da
MPSC History | L17 | Nirav Da

Conducted On:

30th Aug 01:00 PM

Buy Package

MPSC History | L16 | Nirav Da
MPSC History | L16 | Nirav Da

Conducted On:

29th Aug 01:00 PM

Buy Package

MPSC History | L15 | Nirav Da
MPSC History | L15 | Nirav Da

Conducted On:

25th Aug 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L14 | Nirav Da
MPSC History | L14 | Nirav Da

Conducted On:

24th Aug 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L13 | Nirav Da
MPSC History | L13 | Nirav Da

Conducted On:

22nd Aug 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L12 | Nirav Da
MPSC History | L12 | Nirav Da

Conducted On:

18th Aug 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L11 | Nirav Da
MPSC History | L11 | Nirav Da

Conducted On:

17th Aug 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L10 | Nirav Da
MPSC History | L10 | Nirav Da

Conducted On:

16th Aug 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L9 | Nirav Da
MPSC History | L9 | Nirav Da

Conducted On:

12th Aug 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L8 | Nirav Da
MPSC History | L8 | Nirav Da

Conducted On:

11th Aug 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L7 | Nirav Da
MPSC History | L7 | Nirav Da

Conducted On:

4th Aug 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L6 | Nirav Da
MPSC History | L6 | Nirav Da

Conducted On:

3rd Aug 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L5 | Nirav Da
MPSC History | L5 | Nirav Da

Conducted On:

26th Jul 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L4 | Nirav Da
MPSC History | L4 | Nirav Da

Conducted On:

25th Jul 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L3 | Nirav Da
MPSC History | L3 | Nirav Da

Conducted On:

19th Jul 02:00 PM

Buy Package

MPSC History | L2 | Nirav Da
MPSC History | L2 | Nirav Da

Conducted On:

15th Jul 05:00 PM

Buy Package

StudyMaterials

All Materials (Total 2)

MPSC 2023 Comprehensive Batch

History Test

Plans & Packages

MPSC 2023 Comprehensive Batch

₹49,999/- ₹44,999/- 10%

११ महिन्यांची बॅच (पूर्व+मुख्य+मुलाखत)

संकल्पनात्मक स्पष्टतेवर लक्ष केंद्रित करा

महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम विद्याशाखा आणि वैयक्तिक मार्गदर्शन

साप्ताहिक चाचण्या आणि प्रिलिम्स आणि मुख्य चाचणी मालिका

अभ्यासिका/अभ्यास सुविधा आणि ग्रंथालय सुविधा

सर्वोत्तम परीक्षा ओरिएंटेड नोट्स आणि साहित्य

Scroll to Top