Notifications

MPSC Geography | Lecture 17 | Pravin Kotkar
MPSC Geography | Lecture 17 | Pravin Kotkar

Please Register or login to watch this video.

Plans & Packages of This Video

 

MPSC 2023 Comprehensive Batch

₹49,999/- ₹44,999/- 10%

११ महिन्यांची बॅच (पूर्व+मुख्य+मुलाखत)

संकल्पनात्मक स्पष्टतेवर लक्ष केंद्रित करा

महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम विद्याशाखा आणि वैयक्तिक मार्गदर्शन

साप्ताहिक चाचण्या आणि प्रिलिम्स आणि मुख्य चाचणी मालिका

अभ्यासिका/अभ्यास सुविधा आणि ग्रंथालय सुविधा

सर्वोत्तम परीक्षा ओरिएंटेड नोट्स आणि साहित्य

MPSC Geography 2022

₹3,999/- ₹2,999/- 25.01%

Prelims + Mains

Online & Offline Batch

Full Coverage of Syllabus

Environment will be Covered