Close

Notifications

Videos

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022

(TOTAL 1 VIDEOS)
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा | Strategy Session |  Sohel Sir
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा | Strategy Session | Sohel Sir

Conducted On:

14th Apr 10:00 AM

MPSC Prelims Test | Batch 2 | GS - 1

(TOTAL 2 VIDEOS)
MPSC Prelims Test | Batch 2 | GS - 1
MPSC Prelims Test | Batch 2 | GS - 1

Conducted On:

25th Jul 11:00 AM
MPSC Prelims Test | Batch 2 | GS - 1 | Part B
MPSC Prelims Test | Batch 2 | GS - 1 | Part B

Conducted On:

25th Jul 02:00 PM
No ongoing videos at this moment!
No upcoming videos is scheduled!

Test No 1 | Polity Discussion | MPSC Prelims Test Series 2022

(TOTAL 1 VIDEOS)
Test No 1 | Polity Discussion
Test No 1 | Polity Discussion

Conducted On:

12th Jun 11:00 AM

Test No 2 | History Discussion

(TOTAL 1 VIDEOS)
Test No 2 | History | Discussion
Test No 2 | History | Discussion

Conducted On:

19th Jun 11:00 AM

Buy Package

Test No 3 | Geography Discussion

(TOTAL 1 VIDEOS)
Test No 3 | Geography Discussion
Test No 3 | Geography Discussion

Conducted On:

26th Jun 11:00 AM

Buy Package

Test No 4 | Economics Discussion

(TOTAL 1 VIDEOS)
Test No 4 | Economics Discussion
Test No 4 | Economics Discussion

Conducted On:

3rd Jul 11:00 AM

Buy Package

Test No 5 | Science + Tech Discussion

(TOTAL 1 VIDEOS)
Test No 5 | Science + Tech | Discussion
Test No 5 | Science + Tech | Discussion

Conducted On:

10th Jul 11:00 AM

Buy Package

MPSC Prelims Test | Batch 2 | GS - 2

(TOTAL 1 VIDEOS)
MPSC Prelims Test | Batch 2 | GS - 2
MPSC Prelims Test | Batch 2 | GS - 2

Conducted On:

31st Jul 11:00 AM

Buy Package

MPSC Prelims Test | Batch 3 | GS - 3

(TOTAL 1 VIDEOS)
MPSC Prelims Test | Batch 3 | GS - 3
MPSC Prelims Test | Batch 3 | GS - 3

Conducted On:

7th Aug 11:00 AM

Buy Package

StudyMaterials

All Materials (Total 14)

TIME-TABLE | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा टेस्ट सिरीज 2022

Test 1 | Polity

Test 2 | History

Buy Now

Test 3 | Geography

Buy Now

Test 4 | Economics

Buy Now

Test 5 | Science & Tech

Buy Now

Test 01 | GS 1

Test 02 | CSAT 1

Test 03 | GS 2

Buy Now

Test 04 | CSAT 2

Buy Now

Test 05 | GS 3

Buy Now

Test 06 | CSAT 3

Buy Now

Test 07 | GS 4

Buy Now

Test 08 | CSAT 4

Buy Now

Plans & Packages

MPSC PRELIMS TEST SERIES 2022

₹1,999/- ₹1,499/- 25.01%

अधिकाऱ्यांमार्फत संचालित

ऑनलाईन - ऑफलाईन - पोस्टल स्वरूपात

१२ जून पासून सुरु

नवीन CSAT Qualify पॅटर्न नुसार टेस्ट सिरिज ची रचना

5 Sectional व 10 Comprehensive Test सखोल विश्लेषणासहित

CSAT Bilingual (मराठी व इंग्लिश दोन्ही मध्ये) आणि GS चे पेपर KEYWORD सहित

एकूण 10 टेस्ट

अधिकाऱ्यामार्फत संचालित सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या व गुणवत्ता आणि दर्जा असलेली टेस्ट

आयोगाप्रमाणे दर्जा आणि सखोल विश्लेषण आणि discussion

Silly mistake टाळणे आणि वेळेचे नियोजन करण्यासाठी

Scroll to Top